Top
Billede

nyheder / info.

nyheder / info.


Nyhedsbrevet


27-01-2023 2

Gode medlemmer

Som I har bemærket, så afholder vi regionalforsamling søndag den 26. februar 2023.
Vi afholder den kl 10:30 på Oreby Kro, Orebygaard 2 4990 Sakskøbing.
Dagsorden i henhold til vedtægterne, som kan findes højre spalte øverst på www.dlrk.dk.
Der kommet et forslag fra HB, som ikke er tilgået regionsledelsen, men blot lagt op på klubbens hjemmeside, men vi er flinke, så vi tager stilling til det alligevel på Regionalforsamlingen, det er forslaget til de nye vedtægter, som er kommet i en tilrettet udgave, men ellers er det samme.
I kan læse de nye vedtægter på www.dlrk.dk nederst i venstre spalte under ”Meddelelser og lign. fra HB”.
Regionalforsamlingen klæder de delegerede ordentligt på, så de ved hvad de skal stemme, når de skal til Landsrådet i maj måned.
Leif har valgt at gå af som regionsleder, efter at være gået ind i det 18. år på posten. Rasmus Winkel opstiller som kandidat til posten, men alle kan opstille på dagen.
Sekretær Kenneth, er også på valg og genopstiller.
Regionsledelsesmedlem Søren Kastrup er også på valg.
Alle medlems numre i regionen, med betalt kontingent for 2023, har én stemme og alle medlemmer af regionen, med betalt kontingent for 2023, kan opstille til alle poster.
BEMÆRK:
Af hensyn til hvor mange stole der skal stilles op og pga. regionen er vært for en varm frokost, er der derfor tilmelding.
Tilmeld til Kenneth senest søndag den 20. februar 2023 på: sms på 40381657 hvor der også kan fås yderligere info.

Vi ses 🙂
MVH Regionsledelsen
Regionen sender nu nyhedsbreve ud på mail, hvis du ikke får dem, så tilmeld ved at kilkke her.
Mailadressen er den du er registreret i klubben med.
Og hvis du ikke vil have dem, så framelder du bare her.

Seneste indlæg på opslagstavlen
Gå til opslagstavlen
Næste regionsledelsesmøde:
Ikke fastlagt endnu
Regionens Facebook side
Vi har også en side på Facebook
link dertil https://www.facebook.com/groups/1460970217548294/
Andet vigtigt / nyt for Regionens medlemmer
Hvor ligger regionens grusgrave og øvrige terræn:
Vi har for tiden ikke noget, så hvis du har kendskab til et muligt terræn kontakt da en fra bestyrelsen