Dansk Land Rover Klub

Region 10 - Lolland - Falster

Sekretær Kenneth Poulsen Ovenbyvej 2 4871 Horbelev                                                           2006-02-13

Tlf. 54 49 22 11 mobil 40 38 16 57

E-mail: tine.kenneth@teliamail.dk

                                                                                                                                                                  

Referat fra regionsbestyrelsesmøde

Tidspunkt:           Mandag den 30-01-2006

Sted:                      Hos Sekretær Kenneth Poulsen Ovenbyvej 2, Meelse 4871 Horbelev

Indkaldte:        Formand Leif Olsen, Sekretær Kenneth Poulsen, Kasserer S. A. Callesen, Best.medlem 1.Morten Langerup, Best.medlem 2.Martin Busk, Best.suppl. Henrik L. Hansen, Best.suppl. Jimmy Roed,

Inviteret:               Chef instruktør Nikolaj Persson

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alle indkaldte tilstede.

Dagsorden

 

1.                       Referat fra sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift.

Sidste referat godkendt af alle.

 

2.                       Emner der skal med på komne Landsråd 2006.

M.L. foreslog at der skulle stilles forsalg på Landsrådet om mere sikkerhed på bilerne ved arrangementer, der blev snakket livligt om forslaget men det mundede ud i at der så skulle  nedsættes et udvalg under H.B. som skulle koordinere emnet,  M.L. blev forslået at styre udvalget men måtte afvise det  pga. tidsmangel. Alle enige om at ideen var god, så der var noget at arbejde videre med.   Ingen beslutning.

 

3.                       Fastlæggelse af kalenderen 2006 / Aktiviteter 2006  Se på indkomne forslag fra                                                                                              klub møde den 09-01-2006.

Se bilag 1.                                                                                                                 

 

 

4.           Bestyrelsesmedlemmer der evt. kunne tænke sig at trække sig ved regionalforsamlingen

              må gerne sige til i god tid så vi kan nå at bearbejde afløsere.

Martin havde tidligere ytret ønske om at blive afløst, og Tom Nielsen blev foreslået og godkendt.

Tom afløser Martin ved den kommende regionalforsamling.

 

5.                       Grusgraven i Systofte, igen?

Nikolaj og Morten ville pleje kontakterne tættere og få klarere aftaler i hus.

Firmaet MSE A/S har stort set købt alle grusgrave i regionen og til dem er kontakterne og gode.

              Ingen beslutning.

 

6.                       Fremtidige aktiviteter i regionen. Faste arrangementer på bestemte tidspunkter. Er muligvis udtømt  under punkt 2.

Vi prøver med et fast klub møde hver den sidste mandag i måneden, men der kan være afvigelser

                   Det kunne også være at der skal være 2 bils trophy hvert forår og efterår.

 

 

 

 

7.                       Breve og kontakter ind og ud af regionen. F.eks. Hvorfor smuttede regionssiden i december.

K.P. har været til Medieudvalgsmøde omkring reklamer på internet siderne der ligger referat på www.dlrk.dk, hvis der er nogen der vil have det i hardcopy kan det fås hos sekretæren.

Nicolai skal på opdateringskursus med Land Rover Danmark på Tirsbæk Gods til April.

J.R. orienterede om friluftsrådets nye struktur og om hvor vigtigt det er at ”holde sig til”

da tingene pludselig kan går meget stærkt.                                                                                                                 

                                                                                                                                                             

 

 

8.                       Antal medlemmer i regionen.

Ved årsskiftet 2005 var vi 52 medlemmer og ved årsskiftet 2006 var vi 62 medlemmer,

en fremgang der bla. betyder at der skal én mere med til Landsrådet. K.P. stiller op.

 Vi blev enige om at opdatere vores velkomstskrivelse til nye medlemmer og derved prøver at få dem trukket med til arrangementerne.

 

 

9.                       Evt. 

                 Løst og fast og kaffe og kage.

 

                                                                                                                                                                        

På regionsbestyrelsens vegne Sekretær Kenneth Poulsen