Dansk Land Rover Klub                        Faneblad 02

Region 10 - Lolland - Falster

Sekretær Kenneth Poulsen Ovenbyvej 2 4871 Horbelev                                                           2007-01-07

Tlf. 54 49 22 11 mobil 40 38 16 57

E-mail: tine.kenneth@mail.dk

                                                                                                                                                                  

REFERAT af Regionsbestyrelsesmøde

Tidspunkt:            Torsdag den 18-01-2007 kl. 18:30

Sted:                      Hos bestyrelsesmedlem Morten Langerup, Klodskovvej 97,

                                 4863 Eskildstrup.  tlf. 27 26 89 99  Bemærk ny adresse.

Indkaldte:             Formand Leif Olsen, Sekretær Kenneth Poulsen, Kasserer S. A. Callesen, Best.medlem. 1.Morten Langerup, Best.medlem 2.Tom Nielsen, Best.suppl. Henrik L. Hansen, Best.suppl. Jimmy Roed,

Inviteret:               Chefinstruktør Nicolaj Persson og/eller instruktør Martin Busk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                 Ikke tilstede:    Nicolai Persson og Henrik L. Hansen                 

                                    Dagsorden

 

1.                       Referat fra sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift.

Referatet godkendt.                                                                                                                                

2.                       Calle går af som kasserer, Tom Nielsen vil gerne overtage posten, og Martin Busk vil gerne overtage Toms bestyrelsespost, forslagene stilles på ordinære regionalforsamling.

Posterne byttet og indsat til godkendelse på den ordinære regionalforsamling.               

3.                       Behandling af skriftlig indgående forslag til ordinære regionalforsamling.

Der var indgået forslag til ordinært Landsråd fra HB men desværre er de ikke kommet tids nok til en behandling på den ordinære regionalforsamling, så bestyrelsen aftalte, at kun orientere den ordinære regionalforsamling om forslagene.   

4.                       Kontaktperson/er til sponsorer vedr.  premierer/gaver til arrangementerne.

Sekretæren stiller forslag om indførelse af div. Lotteri/banko eller lign. for at tiltrække medlemmer til f.eks. klub aften/julefrokost osv.

Samme person kunne også sælge bannerreklamer på vores hjemmeside.

                 Morten Langerup ville gerne påtage sig opgaven med at kontakte/vedligeholde                        

               Sponsorer.                                         

5.                       Status på Friluftsrådet omkring kommuner og regioner.

Jimmy orienterede om status vedr. de nye regioner.

6.                       Kalender gennemgang: fast klubaften, grønt bevis, regionsfødselsdag, greenlaning, overnatning på Møn.

Fast klubaften ca. den sidste mandag i måneden.

7.                       Breve og kontakter ind og ud af regionen.

Intet under dette punkt.

8.                       Antal medlemmer i regionen d.d.

Der er tvivel om hvor mange medlemmer vi er regionen da HB’s medlemsliste ikke er opdateret.

9.           Evt.

 

                                                                                                                                                                        

På regionsbestyrelsens vegne Sekretær Kenneth Poulsen