Dansk Land Rover Klub                        Faneblad 02

Region 10 - Lolland - Falster

Sekretær Kenneth Poulsen Ovenbyvej 2 4871 Horbelev                                                           2007-04-29

Telefon 40 38 16 57

E-mail: tine.kenneth@mail.dk

                                                                                                                                                                  

Referat af Regionsbestyrelsesmøde

Tidspunkt:            Torsdag den 12-04-2007

Sted:                      Hos formand Leif Olsen Tingstedvej 4, Nyk.F..                                                                 

Indkaldte:             Formand Leif Olsen, Sekretær Kenneth Poulsen, Kasserer Tom Nielsen Best.medlem. 1. Morten Langerup, Best.medlem  2. Martin Busk.

                            Web.master Jacob Jørgensen

Inviteret:               ---

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                                    Tilstede: Alle indkaldte.

                                    Dagsorden

 

1.                       Referat fra sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift.

Godkendt og underskrevet

 

2.                       Oprettelse af foreningskonto.

Kassereren har fundet ud af at det ikke er bare lige at lave en foreningskonto, det kræver vedtægter og masser af underskrifter med det skulle være på plads indenfor 2-3 uger.

 

3.                       Sekretæren har nyt.

Meddelte at han stiller op som kasserer i HB, men vil gerne have lov til at fortsætte som sekretær i regionen, ingen i bestyrelsen havde noget i mod det.

 

4.                       Status på kontingent for personer med tillidsposter i regionen jfr. sidste best.møde.

Der har været en del muggen over at folk med tillidsposter ikke var registreret som betalt på medlemslisten, Morten Langerup forklarede sin problemstilling, og formanden havde haft fat i Nicolai Persson og begge er nu registrerede som betalt.

 

5.                       25 års fødselsdag.

Formanden havde snakket med Morten Brendstrup om en grusgrav i Døllefjelde, som Morten mente at vi kunne få lov til at køre i, hvis det er OK skal den bruges til fødselsdagsarrangementet.

Fest udvalget, Leif og Tom arbejder videre på sagen.

                                                                                                                                               

6.                       Regionens muligheder for terrænkørsel.

Punkt 5 behandler dette punkt.

 

7.                       Regionens hjemmeside ved hjemmesideredaktør Jacob.

Sekretæren havde fået flere mails fra medlem 7786 Thomas som viste stor interesse for hjemmesiden og havde flere forslag til ændringer/forbedringer.

Bestyrelsen vedtog at den videre kontakt til Thomas, skulle gå gennem hjemmesideredaktøren og at han skulle vurdere om Thomas skulle inddrages i arbejdet med hjemmesiden.

 

8.                       Breve og kontakter ind og ud af regionen.

Punkt 7 omfatter også dette punkt.

 

9.           Antal medlemmer i regionen d.d. i forhold til status på medlemslisten.

                   D.D. 52 medlemmer

 

   10.           Evt.

                   ---------

 

                                                                                                                                                                        

På regionsbestyrelsens vegne Sekretær Kenneth Poulsen