Dansk Land Rover Klub                        Faneblad 02

Region 10 - Lolland - Falster

Sekretær Kenneth Poulsen Ovenbyvej 2 4871 Horbelev                                                           2007-04-11

Tlf. 54 49 22 11 mobil 40 38 16 57

E-mail: tine.kenneth@mail.dk

                                                                                                                                                                  

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde

Tidspunkt:        Tirsdag den 13-03-2007

Sted:                Hos Kasserer Tom Nielsen Monacovej 4 4800 Nyk:F.

                         

Indkaldte:        Formand Leif Olsen, Sekretær Kenneth Poulsen, Kasserer Tom Nielsen Best.medlem. 1. Morten Langerup, Best.medlem 2. Martin Busk.

                            Web.master Jacob Jørgensen

Inviteret:          ---

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ikke til stede: afbud fra best.medlem Morten Langrup

                                    Dagsorden

 

1.                      Referat fra sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift.

Referat Fra sidste møde godkendt

 

2.                      Oprettelse af foreningskonto.

Kassereren orienterede om procedure for oprettelse af foreningskonto og bestyrelsen fastlagde betingelserne, sekretæren laver et udkast til foreningskontoens vedtægter.   

 

3.                      Færdiggørelse af budget.

Budget færdiggjort, der blev flyttet lidt rundt på midlerne så det alt i alt ser fornuftigt ud. 

 

4.                      Status på kontingent for personer med tillidsposter i regionen.

Sekretæren var lettere hysterisk over at best.medlem Morten Langerup og chefinstruktør Nicolai Persson endnu ikke var registreret som betalte medlemmer, resten af bestyrelsen ville afvente at best.medlem Martin Busk ville tage kontakt til Nicolai og Morten og så vente til næste best.møde den. 12. april før de ville foretage sig yderligere, sekretæren mente at 4,5 måned var ud over sædvanlig tålmodighed, men bøjede sig for flertalsbeslutningen.  

 

5.                      25 års fødselsdag.

Leif og Tom arbejder videre på sagen.

                                                                                                                                               

6.                      Kalender gennemgang: grønt bevis, regionsfødselsdag, greenlaning, overnatning på Møn.

Der blev checket op på datoer og hvem der havde fingeren på pulsen.

                                                                                                                                                 

7.                      Regionens hjemmeside.

Bestyrelsen har besluttet at hjemmesideredaktør Jacob skal fast med til alle bestyrelsesmøder, og at indkaldelserne har et fast punkt om hjemmesiden.

Bestyrelsen bukkede og takke for det fine arbejde, hjemmesiden er inde i en god udvikling.

 

8.                      Breve og kontakter ind og ud af regionen.

Leif orienterede.

Sekretæren ville gerne have et sted til afholdelse af Grønt bevis men vi aftalte at skrive at mødestedet var hos KJ Elektro kl. 10:00 og så kunne intruktørene tage den derfra.

 

9.           Antal medlemmer i regionen d.d. i forhold til status på medlemslisten.

                 Efter den opdaterede medlemsliste er der dd. 49 medlemmer i regionen

 

   10.           Evt.

              ---                                                                                                                                                      

På regionsbestyrelsens vegne Sekretær Kenneth Poulsen