Dansk Land Rover Klub                        Faneblad 02

Region 10 - Lolland - Falster

Sekretær Kenneth Poulsen Ovenbyvej 2 4871 Horbelev                                                           2006-09-25

Tlf. 54 49 22 11 mobil 40 38 16 57

E-mail: tine.kenneth@mail.dk

                                                                                                                                                                  

Referat af Regionsbestyrelsesmøde

Tidspunkt:        Mandag den 02-10-2006

Sted:               Hos formand Leif Olsen Tingstedvej 4,  4800 Nyk.F

Indkaldte:       Formand Leif Olsen, Sekretær Kenneth Poulsen, Kasserer S. A. Callesen, Best.medlem. 1.Morten Langerup, Best.medlem 2.Tom Nielsen, Best.suppl. Henrik L. Hansen, Best.suppl. Jimmy Roed,

Inviteret:        Chefinstruktør Nicolaj Persson og/eller instruktør Martin Busk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Afbud: Jimmy Roed og Nikolaj Persson.

Dagsorden

 

 

1.                       Referat fra sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift.

Godkendt uden bemærkninger.

 

2.                       Strandtur/julefrokost

Martin: Tilladelser/Æblekage

Kenneth: Spisested

                   Martin ville gerne overdrage strandturen og bestyrelsen overtager den.

 

3.           Kalenderen for 2007. Foredrag fra Island/grønt bevis/ forårs greenlaning på vest Lolland

                   Kalenderen blev fastlagt for 2007

4.           Kaffemøder, sidste mandag i måneden?

              Ingen beslutning

 

6.           Sponsorere, kontakt person?

                   Ingen beslutning.

 

7.           Regionens jubilæum 25 år.

                   Datoen fastlagt til 09-06-2007

 

8.           Hjemmesiden, status Jacob/Jimmy

              Er oppe at køre igen, super.

 

9.                       Breve og kontakter ind og ud af regionen

 

Pt. 57 medlemmer i regionen.

 

   10.          Evt.

 

                                                                                                                                                                        

På regionsbestyrelsens vegne Sekretær Kenneth Poulsen