Dansk Land Rover Klub                        Faneblad 01

Region 10 - Lolland - Falster

Sekretær Kenneth Poulsen Ovenbyvej 2 4871 Horbelev                                                           2006-06-29

 

Tlf. 54 49 22 11 mobil 40 38 16 57

E-mail: tine.kenneth@mail.dk

                                                                                                                                                                  

Referat til Regionsbestyrelsesmøde

Tidspunkt:        ONSDAG d. 21-06-2006 kl. 18:30

Sted:               Hos sekretær Kenneth Poulsen Ovenbyvej 2 Meelse 4871 Horbelev. Tlf. 40 38 16 57

Indkaldte:       Formand Leif Olsen, Sekretær Kenneth Poulsen, Kasserer S. A. Callesen, Best.medlem. 1.Morten Langerup, Best.medlem 2.Tom Nielsen, Best.suppl. Henrik L. Hansen, Best.suppl. Jimmy Roed,

Inviteret:        Chefinstruktør Nicolaj Persson og/eller instruktør Martin Busk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Dagsorden

 

1.                       Referat fra sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift.

Ingen bemærkninger.

 

2.                       Landsarrangementet - har bestyrelsen opgaver der skal uddelegeres?

Der blev arrangeret morgenmad og pengene var afsat på bugdetet

 

3.           Minitrophy skal arrangeres til landsarrangementet.

                   Opgaven blev bekræftet og løsningen må komme under arragementet

 

4.           Opdatering af kalenderen med bla. 2 bils trophy.

Efterårs 2-bilstrophy aflyses pga. tidsnød og Kenneth arrangerer Greenlaning i stedet for.

 

6.           Web-siden – Kenneth afgår som webmaster.

Jacob Jørgensen 7444, foreslået og valgt som hjemmeside redaktør, af en enig bestyrelse

 

7.           Breve og kontakter ind og ud af regionen.

                   Velkomstskrivelse sendt ud til nye medlemmer

 

8.           Antal medlemmer i regionen.

              71 medlemmer

 

9.           Evt.

 

                                                                                                                                                                        

På regionsbestyrelsens vegne Sekretær Kenneth Poulsen