Dansk Land Rover Klub                        Faneblad 02

Region 10 - Lolland - Falster

Sekretær Kenneth Poulsen Ovenbyvej 2 4871 Horbelev                                                           2006-06-16

Tlf. 54 49 22 11 mobil 40 38 16 57

E-mail: tine.kenneth@mail.dk

                                                                                                                                                                  

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde

Tidspunkt:            Søndag den 02-04-2006 kl. 10:00

Sted:                      Hos Formand Leif Olsen Tingstedvej 4 Systofte Skovby 4800 Nyk.F.

Indkaldte:             Formand Leif Olsen, Sekretær Kenneth Poulsen, Kasserer S. A. Callesen, Best.medlem. 1.Morten Langerup, Best.medlem 2.Tom Nielsen, Best.suppl. Henrik L. Hansen, Best.suppl. Jimmy Roed,

Inviteret:               Chefinstruktør Nicolaj Persson og/eller instruktør Martin Busk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dagsorden

 

1.                       Referat fra sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift.

Ingen bemærkninger.

 

2.                       Skrivelse til nye medlemmer.

Godkendt med få ændringer.

 

3.                       Grønt bevis til vores nye medlemmer den 21-05-2006.

Datoen måtte flyttes da instruktørerne blev forhindret.

 

4.           Behandling af oplæg til Landsråd.

                   Alle forslag gennemgået og taget stilling til hvert enkelt.

 

5.                       Indkøb af materialer, mapper, kuverter, porto via sekretæren.

Bestyrelsen godkendte udlæg fra kassereren til sekretæren 500,-.

 

6.           Web-siden.

                   Intet nyt.

 

7.           Breve og kontakter ind og ud af regionen.

                   Terræn og bjergning skal i henhold til vedtægterne udsendes til nye medlemmer.

 

8.           Antal medlemmer i regionen.

              Ved mødets afholdelse var der 66 medlemmer i regionen 

 

9.           Evt.

              Da instruktørerne blev forhindret d. 21maj blev Grønt Bevis flyttet til d. 28maj og derfor blev trailerdagen flyttet til 10 juni, kalenderen på DLRK revideret via mail til Jimmy Roed

                                                                                                                                                                        

På regionsbestyrelsens vegne Sekretær Kenneth Poulsen