Dansk Land Rover Klub

Region 10  Lolland - Falster

Sekretær Kenneth Poulsen Ovenbyvej 2 4871 Horbelev                                                           29-01-2006

Tlf. 54 49 22 11 mobil 40 38 16 57

E-mail: tine.kenneth@teliamail.dk

                                                                                                                                                                  

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde

Tidspunkt:            Søndag d. 16/10 2005.

Sted:                      Hos formand Leif Olsen Tingstedvej 4, 4800 Nykøbing F.

Indkaldte:             Formand Leif Olsen, Kasserer S. A. Callesen, Best.medlem 1 Morten Langerup, Best.medlem 2 Martin Busk, Best.suppl. Henrik L. Hansen, Best.suppl. Jimmy Roed,

Inviteret:               Chef instruktør Nikolaj Persson

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dagsorden

Alle indkaldte tilstede, Chefinstruktør Nikolaj Persson har meldt afbud.

 

1.           Referat fra sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift.

               Godkendt af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. 

 

2.           Strandtur/julefrokost     Bestyrelsen blev enige om at julefrokosten skulle støttes med 1500.- kr.

              Tilladelser?                    Martin har alle tilladelser på plads.

              Æblekage?             Martin har bestilt plads i køkkenet hos fru moderen til en ordentlig skudefuld

                                                        æblekage.

              Jimmy: mad fra våbensted?  Vi besluttede at maden skulle komme fra Landsbyen, Våbensted

 

 

3.           Bestyrelsesmedlemmer der evt. kunne tænke sig at trække sig ved regionalforsamlingen

              må gerne sige til i god tid så vi kan nå at bearbejde afløsere.

                   Kasserer Calle modtager genvalg, sekretær Kenneth modtager genvalg.

              Hvis det kunne lade sig gøre vil Martin gerne afløses.

 

4.           Grusgraven i Systofte?  Nikolaj orienterer.

                      Der pt. Givet tilladelse til mindst et arrangement, ellers må vi afvente gravningen,

                         fortsættelse følger.

 

5.           Fremtidige aktiviteter i regionen?

              Løst og fast ingen beslutning.

 

6.           Breve og kontakter ind og ud af regionen.

              Formanden orienterede om den nye struktur i Friluftsrådet.

 

7.           Antal medlemmer i regionen.

              57 medlemmer ved mødets afholdelse, det giver til en plads mere til landsrådet, Kenneth stiller op.

 

8.           Evt.

                                                                                                                                                                  

På regionsbestyrelsens vegne

Sekretær Kenneth Poulsen