Referat af Regionsbestyrelsesmøde

 

Tidspunkt:      Søndag den 16. maj 2004 kl. 1000.

Sted:                      Hos Morten Langerup, Højgårdsgade 4, Øster Toreby, 4800 Nykøbing F.

Tilstede:                Sekretær Leif Olsen, LO, Kasserer Svend Callesen, Cal, Bestyrelsesmedlem 1 Morten Langerup, ML, og Regionsleder Jimmy G. Roed, JR.

Inviteret:               Chefinstruktør Nikolaj Persson, NP.

Ikke tilstede:       Bestyrelsesmedlem 2 Valdimar Sigurbjörnsson, VS, Bestyrelsesmedlemssuppleant 2 Henrik Leon Hansen, HLH, Bestyrelsesmedlemssuppleant 1 Martin Busk, MB,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dagsorden
 

1)      Det endelige Referat fra sidste Regionsbestyrelsesmøde fremlægges til godkendelse og underskrift.              
Referatet var tidligere udleveret alle bestyrelsesmedlemmer. Kopi var i henhold til vedtægterne afsendt af JR til Hovedbestyrelsen.                                                                                               
Ref.: Endeligt referat blev godkendt uden kommentarer og underskrevet af tilstedeværende.                        
 

2)      JR fremlægger status på Region Lolland - Falster T-shirt.                                                                 
Ref.: JR orienterede om T-shirts. Logo med Lolland - Falsters mærke er nu godkendt af Hovedbestyrelsen. Havde indhentet priser på bluserne fra ca. 40 til 60 kr. pr. stk. plus moms og plus eengangsudgift til film på ca. 500 kr., afhængig af evt. sponsoraftale og evt. antal. ML ville prøve et andet sted, da han kendte en anden forhandler. Kunne en god sponsoraftale fremskaffes, kunne der evt. også købes fleecetrøjer med logo.              
Vedtagelse: Bestyrelsen vedtog at standard T-shirten for regionen skal være i olivengrøn med logo på 8 cm i diameter placeret på højre side af brystet.                                                                 
 

3)      Orientering om korrespondance til og fra Regionen v. JR.                                                                           
Ref.: JR orienterede om, at man på landsrådet havde besluttet at alle chefinstruktører skulle på kursus, på Tirsbæk i Jylland, dato kommer senere. Endvidere fortalte JR at der på hovedbudgettet til Jens Hesseldal (hovedkasserer), var afsat optil 40.000kr./ år i tabt arbejdsløn, pga. nødvendige fridage, sådan at oasens regnskab igen kan komme på rette kurs. Landsrådet var enigt i, at oasen skulle trykkes i samme standard som tidligere.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                        

4)      Kalender udvides med nye tiltag og datoer ajour føres.                                                                    
Ref.: JR gennemgik den uddelte kalender med de nye a jour førte arrangementer.                                        
 

5)      NP og MB orienterer om øvrige tiltag og status på Regionens terræn.                                              
Ref.: NP oplyste at der p.t. ikke var noget nyt på området.                                                              

 

6)      NP fremlægger forslag til dato for afholdelse af Grønt bevis Teori og Praktik.                                   
Ref.: NP indkalder de der har meldt sig til grønt bevis, når datoen fremligger. Foreløbigt er der fire, der ønsker beviset.                                                                                                                                           
 

7)      CAL forelægger løbende status på Regionens medlemstal.                                                               
Ref.: Medlemstallet er dags dato 48 medlemmer.                                                                                        
 

8)      Orientering om Sct. Hans aften hos Calle onsdag den 23. juni 2004 kl. 1900 v. JR.                          
Ref.: JR orienterede om programmet for aftenen. Grill med efterfølgende kaffe, arrangementet koster 60.kr pr næse. Øl og vand kan købes, eller medbringes efter eget ønske. Tilmelding til Lene eller Calle senest 20/6 2004. Beate bager kage.                                                                                                                 
Vedtaget.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      

9)      JR fremlægger status på Regionstur til Landsstævnet 2004 i Sønderjylland. Foreløbigt program gennemgås. Calle oplyser om antal tilmeldte og erindre om sidste tilmeldings- og betalingsfrist 31. maj 2004. Herunder bemærkes, at Klubaftenen hos Leif den 7. juni 2004 kl. 1900 har Tema - Alt om Landsstævnet 2004.        
Ref.: Calle laver fælles kørsel over Tårs – Spodsbjerg, samt Bøjden – Fynshav. ET køretøj ved hver telt eller campingvogn, men kun LR eller RR Regionsbestyrelsen vedtog fælles gratis morgenkaffe hver morgen kl. 8.00. Mini Trophy holdet finder et arrangement til medlemsmødet den 7/6 2004 hos Leif Olsen.          
                                                                                                                                                      

10)  Evt.                                                                                                                                                
Ref.: ML undersøger priser på landrover klistermærker, ca. 25 -30 stk. med Lolland - Falsters logo på.

 

 

Leif Olsen

Sekretær
 

/ Jimmy G. Roed

Regionsleder