Dansk Land Rover Klub
Region 10 - Lolland/Falster

2008-02-13

Sekretær Kenneth Poulsen
Ovenbyvej 2, Meelse
DK - 4871 Horbelev
Tlf. 54 49 22 11 mobil 40 38 16 57
E-mail: tine.kenneth@mail.dk

Referat af Regionsbestyrelsesmøde

Tidspunkt: Onsdag den 23-01-2008 kl. 19:00
Sted: Hos formand Leif Olsen Tingstedvej 4, 4800 Nyk.F,
Tlf. 54 86 84 35
Indkaldte: Formand Leif Olsen, Sekretær Kenneth Poulsen, Kasserer Tom Nielsen,
Best.medlem. 1. Morten Langerup, Best.medlem 2. Martin Busk, Best.suppl. Henrik L. Hansen, Best.suppl. Jimmy Roed.
Inviteret: Chefinstruktør Nicolaj Persson og/eller instruktør Martin Busk Hjemmesideredaktør Jacob Jørgensen


Dagsorden

Afbud: sekretær Kenneth Poulsen
Referat ved Tom Nielsen.

 1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift.
  Ikke omdelt og godkendt

 2. Forberedelse til regionalforsamligen 2008, bla. indput til bestyrelsens beretning.
  Regnskab for 2007 gennemgået T.M. laver kopier, samt kopier af medtaget forslag fra P.Sehested.
  K.P. laver bestyrelsens beretning, budget 2008 forelagt bestyrelsen

 3. Gennemgang af skriftlige indsendte forslag til formanden. (sidste frist den 15. januar)
  Gennemgang af indsendte forslag fra HB, P.Sehested T.Jacobsen.
  I.flg. J.R. kan forslaget fra P.S. ikke behandles på LR da det ikke kan vedtages som en helhed.

 4. Afgående tillidsposter i regionen og evt. nye emner.
  M.Busk of M.Langerup har valgt at udtræde af bestyrelsen.
  J.R. og T.Jacobsen stiller op til posterne.
  På valg til regionalforsamlingen: Kasserer Tom Nielsen og sekretæren Kenneth Poulsen.

 5. Kalenderen 2008
  Vi forsøger at holde fast i den 6-8-juni med arr. a.la. 25 års jubi.træf.

 6. Hjemmesiden v/Jacob Jørgensen
  Jacob Jørgensen skal have adgang til DLRK hjemmesiden så han kan redigere i kalenderen.
  Jesper Ellegård kontaktes.

 7. Breve og kontakter ind og ud af regionen.
  Intet under punktet.

 8. Antal medlemmer i regionen d.d.   42

 9. Evt.
  Intet til referatet.

På bestyrelsens vegne
Regionssekretær Kenneth Poulsen