Dansk Land Rover Klub
Region 10 - Lolland/Falster

2008-02-27

Sekretær Kenneth Poulsen
Ovenbyvej 2, Meelse
DK - 4871 Horbelev
Tlf. 54 49 22 11 mobil 40 38 16 57
E-mail: tine.kenneth@mail.dk

Referat af Regionsbestyrelsesmøde

Tidspunkt: Onsdag den 18-02-2008 kl. 19:00
Sted: Hos formand Leif Olsen Tingstedvej 4, 4800 Nyk.F,
Tlf. 54 86 84 35
Indkaldte: Formand Leif Olsen, Sekretær Kenneth Poulsen, Kasserer Tom Nielsen,
Best.medlem. 1. Jimmy Roed, Best.medlem 2. Thomas Jacobsen.
Inviteret: Chefinstruktør Nicolaj Persson og/eller instruktør Martin Busk og/eller instruktør Morten Langerup
Hjemmesideredaktør Jacob Jørgensen


Dagsorden

Chef intruktør Nicolai Persson mødte for instruktørgruppen og webmaster Jacob Jørgensen havde meldt afbud.

 1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift.
  Referatet fra sidste møde godkendt.

 2. Regionens logo, størrelse - farve - trøjefarve etc.
  Det blev præciseret at der må trykkes på alt underlag, logostørrelsen må max. være 15 cm. farven på lo-goet er valgfri, afvigelser skal godkendes af regionsbestyrelsen.

 3. Delegerede til LR.
  Vi afventer til næste møde lige før Landsrådet og ser om vi ikke kommer over de 50 medlemmer så vi kan få 3 delegerede med.

 4. Kalenderen 2008 / to dages træf i juni måned / Skt.Hans hos Calle.
  2 dagestræffet i juni kræver et sted at køre, så Leif checker med Morten Brendstrup vedr. grusgraven.
  Skt. Hans arrangementet hos Calle hjælper Anita og Søren med.

 5. Hjemmesiden v/Jacob Jørgensen
  Tom havde nogle bemærkninger med fra Jacob, til orientering.

 6. Breve og kontakter ind og ud af regionen.
  Friluftsrådet har indkaldt til repræsentantskabsmøde, Jimmy og Leif deltager.

 7. Antal medlemmer i regionen d.d.   49

 8. Evt.
  Intet til referatet.

Næste møde den 14-04-2008 hos Tom Nielsen kl. 19:00
Og
05-05-2008 hos Thomas Jacobsen kl. 19:00

På bestyrelsens vegne
Regionssekretær Kenneth Poulsen