Dansk Land Rover Klub
Region 10 - Lolland/Falster

2008-05-04

Sekretær Kenneth Poulsen
Ovenbyvej 2, Meelse
DK - 4871 Horbelev
Tlf. 54 49 22 11 mobil 40 38 16 57
E-mail: tine.kenneth@mail.dk

Referat af Regionsbestyrelsesmøde

Tidspunkt: Onsdag den 14-04-2008 kl. 19:00
Sted: Hos kasserer Tom Nielsen Monacovej 4, 4800 Nyk.F,
Tlf. 27 15 45 08
Indkaldte: Formand Leif Olsen, Sekretær Kenneth Poulsen, Kasserer Tom Nielsen,
Best.medlem. 1. Jimmy Roed, Best.medlem 2. Thomas Jacobsen.
Inviteret: Chefinstruktør Nicolaj Persson og/eller instruktør Martin Busk og/eller instruktør Morten Langerup
Hjemmesideredaktør Jacob Jørgensen


Dagsorden

Afbud: Ifølge aftale pr. tlf. hele instruktørgruppen.

 1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift.
  Godkendt og underskrevet.

 2. Antal af delegerede til Landsrådet.
  Vi er over 50, så der skal 3 delegerede til Landsrådet.

 3. Køreegnet terræn.
  Thomas Jacobsen er tovholder på opsporing af nyt terræn, et forslag er en grusgrav på sydmøn.

 4. Kalenderen 2008 / to dages træf i juni måned, opfølgning af planlægning af resten af året.
  Vi prøver at finde alt. til Musse der foreslås sydmøn, resten af året i kalenderen blev planlagt.

 5. Hjemmesiden v/Jacob Jørgensen
  Jacob arbejder på et facelift og medlemsgalleriet er oppe at køre, dog med få login fejl.

 6. Breve og kontakter ind og ud af regionen.
  Leif konstaterer at vi er kommet med på Friluftsrådets A- liste.

 7. Antal medlemmer i regionen d.d.   50

 8. Evt.
  Intet til referatet.

Regions logo

På bestyrelsens vegne
Regionssekretær Kenneth Poulsen