Dansk Land Rover Klub
Region 10 - Lolland/Falster

2008-09-11

Sekretær Kenneth Poulsen
Ovenbyvej 2, Meelse
DK - 4871 Horbelev
Tlf. 54 49 22 11 mobil 40 38 16 57
E-mail: tine.kenneth@mail.dk

Referat af Regionsbestyrelsesmøde

Tidspunkt: Onsdag den 05-05-2008 kl. 19:00
Sted: Hos Formand Leif Olsen
Indkaldte: Formand Leif Olsen, Sekretær Kenneth Poulsen, Kasserer Tom Nielsen, Best.medlem. 1. Jimmy Roed, Best.medlem 2. Thomas Jacobsen.
Inviteret: Chefinstruktør Nicolaj Persson og/eller instruktør Martin Busk, og/eller
instruktør Morten Langerup, Hjemmesideredaktør Jacob Jørgensen


Dagsorden

Afbud: Tom Nielsen, Jacob Jørgensen, Instruktørgruppen

 1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift.
  OK.

 2. HB Kassereren KP orienterer om status fra Landsrådet.


 3. Køreegnet terræn.
  Der arbejdes på en grusgrav på syd Møn v/Thomas.

 4. Kalenderen 2008 / to dages træf i juni måned, opfølgning af planlægning af resten af året.
  Vi fik sat de sidste punkter på kalenderen.

 5. Hjemmesiden v/Jacob Jørgensen.
  Afbud.

 6. Breve og kontakter ind og ud af regionen.
  Intet at berette.

 7. Antal medlemmer i regionen d.d.   57

 8. Evt.
  Bestyrelsen var alle enige om at give en opmærksomhed til Flemming Strøjkærs efterladte.

Regions logo

På bestyrelsens vegne
Regionssekretær Kenneth Poulsen