Dansk Land Rover Klub
Region 10 - Lolland/Falster

2008-11-08

Sekretær Kenneth Poulsen
Ovenbyvej 2, Meelse
DK - 4871 Horbelev
Tlf. 54 49 22 11 mobil 40 38 16 57
E-mail: tine.kenneth@mail.dk

Referat af Regionsbestyrelsesmøde

Tidspunkt: Mandag den 03 november 2008 kl. 19:00
Sted: Hos kasserer Tom Nielsen Monacovej 4 4800 Nyk.F.
Indkaldte: Formand Leif Olsen, Sekretær Kenneth Poulsen, Kasserer Tom Nielsen, Best.medlem. 1. Jimmy Roed, Best.medlem 1. Suppleant Henrik Leon.
Inviteret: Chefinstruktør Nicolaj Persson og/eller instruktør Martin Busk, og/eller
instruktør Morten Langerup, Hjemmesideredaktør Jacob Jørgensen


Dagsorden

Afbud: Instruktørgruppen

 1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift.
  OK.

 2. Kalenderen for 2009.
  Vi fik styr på 1. Halvår af 2009, det komme i Oasen og på hjemmesiden.

 3. Køreegnet terræn.
  Stadig et stort problem men der er kommet nye medlemmer regionen som ganske gode muligheder for at løse en del af problemet.

 4. Sekretæren ønsker at få kigget på sine arbejdsopgaver.
  Kenneth aftalte med Henrik Leon, at Henrik overtager referater og klubsiden i Oasen frem til Landsrådet 2009.

 5. Hjemmesiden v/Jacob Jørgensen.
  Jacob fik positive tilkendegivelser for arbejdet med hjemmesiden.

 6. Breve og kontakter ind og ud af regionen.
  Der var kommet CD'ere fa LA08 til omdeling til dem der havde deltaget.

 7. Antal medlemmer i regionen d.d.   65

 8. Evt.
  Intet.

Regions logo

På bestyrelsens vegne
Regionssekretær Kenneth Poulsen