Region Lolland - Falster

 

         Referat af   
     Regionsbestyrelsesmøde

 

Tidspunkt: Lørdag den 22. februar 2003 kl. 1500.
Sted: Nr. Vedby Grusgrav.
Indkaldte: Sekretær Martin Busk, MB, kasserer Svend Callesen, Cal, bestyrelsesmedlem Morten Langerup, ML, bestyrelsesmedlem Valdimar Sigurbjörnsson, VS, Regionsleder Jimmy G. Roed, JR.
Gæster: Chefinstruktør Søren Belli, SB, Instruktør Nikolaj Persson, NP.

 

                                       

 

1 JR fremlagde det endelige Referat fra sidste Regionsbestyrelsesmøde til underskrift.
  Referat var i forvejen udleveret til alle bestyrelsesmedlemmer. Kopi var afsendt til Hovedbestyrelsen.
  Referatet godkendt og underskrevet.
   
2 JR orienterede om korrespondance til og fra Regionen.
  Denne gang ingen korrespondance af orienterer om.
   
3 MB orienterede om korrespondance i Regionen og imellem Regionen og andre enkelt medlemmer eller Interesse parter.
  Denne gang ingen korrespondance af orienterer om.
   
4 JR orienterede om regionens IT situation.
  JR oplyste, at da webmasteren i øjeblikket på grund af personlige forhold, ikke havde tid til overs til oprettelse af hjemmeside på DLRK's hovedside, ville han midlertidigt oprette og drive regionens hjemmeside. Ingen indvendinger overhovedet.
  Samlet bestyrelse vedtog at JR, indtil videre, står for websiden. Vladimir forbliver i princippet webmaster.
   
5 JR fremlagde foreløbigt program for Regionens deltagelse i Landsstævnet på Fyn i uge 28.
  JR oplyste, at han havde talt med Regionslederen og Arrangøren fra Region Fyn og var i gang med en for regionen samlet løsning. Foreløbigt program vedlagt. Programmet for Regionens deltagelse vil snarest blive lagt på nettet og løbende a jour ført. Det blev foreslået, at som udgangspunkt ville Regionen betale for en returbillet for hvert medlemskab, samt give tilskud til div. mad. Begge dele medregnet i det for år 2003 godkendte regnskabs budget.
  Enstemmigt vedtaget.
   
6  ML og MB foreslår nye datoer for terrænkørsel til kalenderen.
  MB og ML syntes, at de nu er kommet så godt i gang med terrænkørsel, at de vil forsøge at få lavet et officielt eller uofficielt Trophy i vores Grusgrav. Der var enighed om, at arrangementet skulle omtales uddybende, men at stedet ikke skulle offentliggøres, for ikke at få brugsretten begrænset eller ødelagt. Alle der ville deltage, skulle derfor som hidtil før et terrænarrangement, rette henvendelse til MB eller ML, hvor adressen på grusgraven ville blive oplyst. Selve arrangementet ville som hidtil fremgå af kalenderen.
  Det blev vedtaget at arbejde videre med nævnte Trophy.
   
7 JR forelægger løbende status på Regionens medlemstal.
  P.t. 38 medlemmer. Der er et par medlemmer, der pr. 010203 endnu ikke har fået betalt medlemskontingent.
   
8 SB kunne p.t. ikke komme med foreslag til dato for orientering om nye køretøjer m.v.
  SB forklarede, at han senere i året ville holde et foredrag om nye køretøjer.
   
9 Kalenderen førtes a jour. Kontrol på om alle har overholdt deres del af årets tiltag. Herunder Cal med evt. yderligere datoer for Stumpemarked og værkstedsdage m.v. MB og ML for terrænkørsel m.v. Stumpemarked, SB og NP om dage for aflæggelse af grønt bevis, teori og praksis, hvor og hvornår, JR forelægger datoer til møder m.v.
  SB oplyste, at han senere på året ville komme med forslag til en fællestur til grænsen i Sønderjylland.
  JR foreslog, at næste møde skulle afholdes i midten af april, hvilket blev godkendt.
   
10 JR rapporterede status på tur til Bornholm i efterår 2004.
  JR oplyste, at den fortsat var på forespørgselsstadiet, og at indhentning af priser til færge, bro og pensionat var i gang.
   
11 JR foretager opsamling på det sidste halvår af 2002 for så vidt angår arrangementernes afvikling m.v.
  JR gik let hen over dette, idet alle arrangementerne havde været drøftet ved Regionalforsamlingen, og grundet at de var forløbet over al forventning uden problemer.
   
12 Forslag til nye punkter til behandling på kommende dagsorden.
  Intet fremkommet.
   
13 Evt.
  Et kommende Trophy i vores Grusgrav blev drøftet. Nærmere senere.

                                                                                            
                                                
    

 

 

På Regionsbestyrelsens vegne

 

 

Jimmy G. Roed

Regionsleder